Petrolimex Hà Giang giữ vai trò chủ lực nộp ngân sách tỉnh 6T2019

Đoàn Thị Tân Dậu

CV Phòng TCHC

09:44 SA @ Thứ Sáu - 19 Tháng Bảy, 2019

Ngày 17.7.2019 Petrolimex Hà Giang hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Petrolimex Hà Giang Trần Thị Thu Hươngđã biểu dương, khen thưởng các tập thểcó thành tích xuất sắc trong kinh doanh xăng dầu 6 tháng đầu năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

6T2019, Petrolimex Hà Giang cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao, cụ thể như: Sản lượng xăng dầu đạt 48% so với KH 2019, bằng 100% CK 2018;Dầu mỡ nhờn đạt 50% KH, bằng 96% CK;Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đạt 53% KH, tăng 6% CK;Bảo hiểm Pjico đạt 52% KH, tăng 18% CK;Lợi nhuận đạt 60% KH (lợi nhuận Xăng dầu đạt 59% KH, hàng hóa khác đạt 70% KH);Nộp ngân sách Nhà nước gần 114 tỷ đồng đạt 50% KH, tăng 32% CK;Thực hiện công tác xã hội từ thiện 6 tháng đầu năm trên 190 triệu đồng.

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6TCN2019 như:

(1) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong hoạt động SXKD như: ATLĐ, PCCC, BVMT, PC thiên tai, an toàn tài chính…;

(2) Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư xây dựng…theo kế hoạch Tập đoàn giao;

(3) Đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập và các chế độ chính sách cho người lao động, thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện;

(4) Đầu tư xây dựng, phát triển màng lưới CHXD theo kế hoạch; sửa chữa, nâng cấp chỉnh trang các CHXD hiện có theo nhận diện thương hiệu mới (theo tên CHXD mới);

(5) Tăng cường công tác quản trị nội bộ đơn vị cơ sở;

(6) Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình khuyến khích bán lẻ Xăng E5 RON 92-II

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội