Petrolimex Bà rịa - Vũng tàu tăng trưởng toàn diện 6T2019

Nguyễn Thị Huyền

Phó TP. TCHC

06:13 CH @ Thứ Tư - 17 tháng 7, 2019

Petrolimex Bà rịa - Vũng tàu hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 tại Kho cảng Xăng dầu K2 - số 907 đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu.

TLĐ LĐ Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, UBND tỉnh Bà rịa- Vũng tàu tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc, bằng khen và giấy khen cho Công đoàn Công ty và các tập thể/cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty vinh danh, khen thưởng 19 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc 6T2019

6T2019, Công ty đã xây dựng và triển khai áp dụng hệ thống chỉ tiêu KPIs cho từng phòng, ban, đơn vị trong toàn Công ty; điều chỉnh quy định xếp lương cho Cửa hàng trưởng và phân bổ quỹ lương quyết toán hàng tháng cho các CHXD; phát động các phong trào thi đua trong năm 2019 đã giúp các đơn vị bám sát mục tiêu, nâng cao hơn nữa quyền lợi và trách nhiệm của Trưởng đơn vị để triển khai thực hiện công việc theo đúng tiến độ kế hoạch, tăng hiệu quả công tác và tăng năng suất lao động.

Bằng sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể CBCNV-NLĐ, Công ty đạt được kết quả toàn diện:

* Kinh doanh xăng dầu: Công ty giữ vững sự ổn định và tỷ trọng giữa các kênh bán hàng, sản lượng qua các kênh bán hàng đều vượt tiến độ kế hoạch và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng xuất bán đạt 55% KH năm và tăng 16% so với cùng kỳ 2018; trong đó: Bán buôn trực tiếp đạt 61% KH năm và tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018; Bán cho các khách hàng TĐL/TNNQ/TNPP đạt 56% KH năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018; Bán tái xuất đạt 57% KH năm và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018; Bán lẻ trực tiếp đạt 52,8% KH năm và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018. Năng suất lao động tại các CHXD tăng 9,4% so với KH và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018.

* Hàng hóa, dịch vụ Petrolimex: Dầu mỡ nhờn đạt 66% KH năm và tăng 24% so với cùng kỳ năm 2018; Gas đạt 57% KH năm và giảm 6% so với cùng kỳ 2018; Doanh thu bảo hiểm đạt 80% kế hoạch năm và tăng 63% so với cùng kỳ 2018; Doanh thu nước giặt Jana đạt 73% KH năm, tăng 26% so với cùng kỳ 2018; Doanh thu sơn Petrolimex đạt 61% KH năm và tăng 46% so với cùng kỳ 2018.

* Lợi nhuận thực hiện đạt đạt 67% KH năm và tăng 72% so với cùng kỳ năm 2018; Nộp ngân sách đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước.

* Thu nhập bình quân tăng 11% so với cùng kỳ 2018. Hoạt động SX-KD an toàn, không có sự cố xảy ra trên tất cả các lĩnh vực.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội