Petrolimex Lào Cai hoàn thành KH 6T2019

Thu Linh

Phòng TCHC

04:38 CH @ Thứ Hai - 15 Tháng Bảy, 2019

Công ty Xăng dầu Lào Cai (Petrolimex Lào Cai/Công ty) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 ngày 12.7.2019.

Tại hội nghị, Chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex Lào Cai Dương Tuấn Dũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt kết quả thi đua toàn diện và vượt trội từng mặt trong 6 tháng đầu năm 2019.

Kết quả 6T2019, toàn Công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt, các chỉ tiêu cơ bản đạt kế hoạch và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ nảm 2018. Tuy nhiên, còn có chỉ tiêu sản lượng xăng dầu, dầu mỡ nhờn chưa đạt tiến độ kế hoạch dù vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018.

Hội nghị đã đề ra mục tiêu nhiệm vụ 6TCN2019: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư xây dựng theo nhiệm vụ kế hoạch giao trở lên, trong đó chỉ tiêu doanh thu bảo hiểm đạt 110% kế hoạch trở lên; đảm bảo tiền lương người lao động không thấp hơn kế hoạch, chế độ chính sách khác thực hiện kịp thời, đầy đủ; đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt trong hoạt động.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội