Vai trò của Công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền & lợi ích của NLĐ

Nguyễn Khắc Hán

Chủ tịch CĐ cơ sở

08:30 SA @ Chủ Nhật - 28 Tháng Bảy, 2019

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ nằm trong chức năng cơ bản, cốt lõi của tổ chức CĐVN.

Khen thưởng các Tổ công đoàn xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018

Diễn tập phương án PCCC tại kho xăng dầu Bãi Cháy

Đoàn viên Công đoàn Công ty được chăm sóc sức khỏe theo quy định

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ B12 và CĐXDVN, Công đoàn Công ty trong những năm qua đã có những hoạt động tạo nên diện mạo mới cho phong trào công nhân lao động. Dù khó khăn hay thuận lợi, Công đoàn luôn phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Hàng năm, Công đoàn cùng với chuyên môn tổ chức Hội nghị NLĐ đảm bảo tính dân chủ, công khai và thực hiện quyền tham gia bàn bạc, xây dựng những giải pháp tổ chức sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ Tập đoàn giao. Xây dựng và ký kết Thỏa ước Lao động tập thể trên cơ sở quan hệ lao động bình đẳng; tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ cũng như nghĩa vụ với cơ quan đơn vị. Đảm bảo 100% NLĐ được ký Hợp đồng lao động, bố trí đủ việc làm; Các chế độ: tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm đều được thực hiện tốt, thu nhập ổn định, năm sau cao hơn năm trước.

Quỹ Tương trợ Công nhân là nét đẹp ở Công đoàn B12, đến nay số dư quỹ đã có gần 6 tỷ đồng. Đoàn viên NLĐ khi được tuyển dụng và gia nhập công đoàn đều được tuyên truyền và hăng hái tham gia đóng góp, Quỹ được quản lý công khai minh bạch, được sử dụng đầu tư hiệu quả, hàng năm luân phiên giúp cho hàng trăm công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, và là nguồn tổ chức chi thăm hỏi động viên đoàn viên CNLĐ khi gặp khó khăn, ốm đau, tai nạn, rủi ro...trong cuộc sống.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm CĐVN, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng Công ty và CĐXDVN, sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị cơ sở, trong thời gian tới tổ chức Công đoàn B12 tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội