PLC vinh danh Petrolimex Quảng Ngãi về thành tích kinh doanh DMN 6T2019

Nguyễn Thành Trung

TP. KDTH

10:35 SA @ Thứ Hai - 22 Tháng Bảy, 2019

Giám đốc PLC Đà Nẵng Nguyễn Đại Phong vinh danh, trao giải Nhì và Khuyến Khích tặng Petrolimex Quảng Ngãi

6T2019, với sự nỗ lực của tập thể CBCNV-NLĐ, Petrolimex Quảng Ngãi đã đạt được kết quả đáng khích lệ trong việc kinh doanh dầu mỡ nhờn, cụ thể: Sản lượng xuất bán DMN Phuy, thùng/xô Petrolimex trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 50% KH tăng 2 % so với cùng kỳ và DMN Lon hộp đạt 67% KH tăng 48% so với cùng kỳ.

Với kết quả đạt được, Ban lãnh đạo PLC Đà Nẵng đã trao 01 giải Nhì và 02 giải Khuyến khích tặng Petrolimex Quảng Ngãi. Thay mặt Ban lãnh đạo PLC Đà Nẵng, Giám đốc PLC Đà Nẵng Nguyễn Đại Phong cảm ơn Ban lãnh đạo và toàn thể NLĐ của Công ty đã phối hợp với PLC Đà Nẵng tổ chức tốt công tác kinh doanh dầu mỡ nhờn trong 6T2019, và mong muốn tiếp tục đẩy mạnh phối hợp hơn nữa trong công tác kinh doanh dầu mỡ nhờn Petrolimex trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội