Petrolimex Thanh Hóa bồi dưỡng nghiệp vụ Cửa hàng trưởng

Lê Hoài Nam

Phó phòng TCHC

01:44 CH @ Thứ Sáu - 25 Tháng Chín, 2020

Với mục tiêu trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ quản lý, bán hàng của Công ty ngày càng chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng. Trong 02 ngày (từ ngày 22 đến 23.9.2020), Petrolimex Thanh Hóa đã tổ chức Đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ Cửa hàng trưởng (CHT) - Khóa 1” cho 20 Cán bộ là CHT/Phụ trách cửa hàng trực thuộc Công ty.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Thanh Hóa Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Học viên tập trung lắng nghe, tiếp thu nội dung bài giảng

Nội dung chương trình đào tạo giúp học viên nắm được những kiến thức về: Nhận diện thương hiệu; Cơ chế chính sách kinh doanh xăng dầu tại cửa hàng; Quản lý hàng hóa và kiểm soát các báo cáo tại CHXD; Vận hành các Phần mềm EGAS/AGAS/BOS; Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý công việc;...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Thanh Hóa Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh: Với định hướng phát triển doanh nghiệp lấy con người làm trung tâm thì việc xây dựng đội ngũ Cán bộ, người lao động có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hànhtại CHXD Petrolimex ngày càng đóng vai trò quan trọng, tạo nên sự khác biệt của Petrolimex trong mắt khách hàng. Đồng thời, yêu cầu các học viên tập trung lắng nghe để có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học được, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Cửa hàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động SXKD của Công ty.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội