Phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường đất mỏ

Nguyễn Hà Ngân

Chuyên viên Văn phòng

11:14 SA @ Thứ Sáu - 18 tháng 9, 2020

Petrolimex Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, vào ngày 16.9.2020.

Đại diện lãnh đạo 03 đơn vị trực thuộc Công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ký cam kết thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh Xăng dầu

Toàn cảnh chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh Xăng dầu

Chương trình bao gồm các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và quản lý chất thải nguy hại; Tọa đàm, trao đổi về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Petrolimex Quảng Ninh; Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường;

Chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật là hoạt động mang tính thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCNV Petrolimex Quảng Ninh trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động kinh doanh Xăng dầu, đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động SXKD tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định và bền vững của Petrolimex Quảng Ninh.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội