Petrolimex Quảng Trị hoàn thành KH 9T2019

Nguyễn Khâm Thiên

Trưởng phòng KD

10:12 SA @ Thứ Tư - 23 Tháng Mười, 2019

Ngày 21.10.2019, Petrolimex Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 9T2019, nhiệm vụ và các giải pháp Quý IV 2019.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Quảng Trị Nguyễn Đức Hùng vinh danh, khen thưởng các tập thể cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9T2019.

Toàn cảnh Hội nghị.

9T2019, Petrolimex Quảng Trị đã đạt được kết quả khả quan như sau:Sản lượng xăng dầu đạt 77% KH, tăng trưởng 1,5%; trong đó bán lẻ tăng trưởng 2% CK;Sản lượng gas đạt 85,6% KH, tăng trưởng 17% CK;Sản lượng DMN đạt 83,4% KH, tăng trưởng 14% CK;Doanh thu BHXM đạt 90% KH, tăng trưởng 40% CK;Nộp ngân sách đạt kế hoạch tỉnh giao.

Quý IV 2019, Petrolimex Quảng Trị sẽ bám sát nhiệm vụ và các nhóm giải pháp trọng tâm Petrolimex và của Công ty đề ra từ đầu năm 2019, phấn đấu hoàn thành KH Tập đoàn giao. Cụ thể, tập trung thực thi các giải pháp:(1) đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động kinh doanh; (2) rà soát hoàn thiện quy chế quản trị nội bộ (3) phát huy vai trò và nâng cao năng lực cho người đứng đầu nhất là CHT (4) tăng cường đầu tư, cải tạo mạng lưới (5) nâng cao chất lượng dịch vụ, văn minh thương mại, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, tiếp thị mở rộng thị trường, khách hàng; (6) kiểm soát chặt chẽ số lượng, chất lượng hàng hóa; (7) phát huy nhân tố con người, xây dựng môi trường làm việc thân thiện; (8) nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội