Petrolimex An Giang hoàn thành tốt tiến độ SXKD 9T2019

BTV Website

11:53 SA @ Thứ Hai - 14 Tháng Mười, 2019

Petrolimex An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 9T2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV 2019, vào sáng ngày 10.10.2019 tại hội trường văn phòng Công ty.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex An GiangHồng Phong, thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị.

9T2019, tình hình SXKD của Petrolimex An Giang cơ bản phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu KH đạt và có tăng trưởng so CK; công tác an toàn về mọi mặt được đảm bảo. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu 9T2019 cụ thể như:Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: Đạt 77% KH, tăng 3% CK (trong đó, kênh trung gian là nhiều khó khăn nhưng có bước phát triển cao, với thực hiện đạt 83% KH, tăng 10% CK).

Lĩnh vực hành hóa, dịch vụ ngoài xăng dầu: cơ bản đạt tiến độ KH và có tăng trưởng khá so CK, trong đó: DMN đạt 74% KH, tăng 7% CK; Gas đạt 71% KH, đạt 100% CK; Doanh thu bán bảo hiểm đạt 76% KH, tăng 13% CK.

Lợi nhuận trước thuế: đạt 87% KH, bằng 96% CK.

Nộp ngân sách nhà nước: đạt 77% KH tăng 33% CK.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex An Giang Hồng Phong biểu dương, ghi nhận những sự nỗ lực, trách nhiệm của CB-CNV, NLĐ về thành tích đã đạt được trong 9T2019, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần quyết liệt, tập trung thực hiện trong những tháng còn lại, cụ thể:

(1) Chú trọng công tác an toàn về mọi mặt, đặc biệt là bảo đảm tuyệt đối an toàn về PCCN, ATVSLĐ và BVMT trong quá trình SXKD.

(2) Tăng cường và phát huy hiệu quả đường vận động hàng hóa tối ưu; bám sát tình hình thị trường, nguồn hàng để xây dựng cơ chế bán hàng phù hợp. Đẩy mạnh công tác bán lẻ trực tiếp song song giữ vững sự ổn định, phát triển bền vững kênh TNNP;

(3) Đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa khác, gắn sản lượng với hiệu quả, thực hiện chính sách khuyến mại, chính sách bán hàng phù hợp, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận;....

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội