Tổng sản lượng xuất bán tăng 23% trong 9T2019

BBT website

02:10 CH @ Thứ Hai - 07 Tháng Mười, 2019

Sáng ngày 07.10.2019 tại Hội trường Công ty, Petrolimex Đồng Nai tổ chức Hội nghị Sơ kết Quý III. Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện KH 9T2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý IV 2019.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Đồng Nai Phạm Văn Nam vinh danh, khen thưởngCHXD 34 có thành tích tốt nhất Quý III/2019

.....Chúc mừng tân Phó giám đốc Petrolimex Đồng Nai

Kết quả thực hiện Quý III: Tổng sản lượng xăng dầu thực hiện Quý III đạt 115% KH Quý và bằng 129% CK 2018; trong đó bán lẻ đạt 100% KH, tăng 10% CK.

9T2019, Petrolimex Đồng Nai đã luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Công ty cùng sự quyết tâm của tập thể CBCNV-NLĐ, đã đạt được một số kết quả khả quan như sau:

- Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 86% KH, bằng 123% so với CK; trong đó sản lượng bán lẻ trực tiếp đạt 77% KH, tăng trưởng 8% CK. Sản lượng bình quân đạt 185m3/CHXD, tăng 4,5% CK. Sản lượng kinh doanh hàng hóa và dịch vụ khác: DMN đạt 74% KH, bằng 104% CK; Sản lượng Gas đạt 94% KH, tăng 138% CK; Bảo Hiểm đạt 94% KH, tăng 47% CK. Lợi nhuận trước thuế đạt 115% KH, bằng 110% CK.

- Tình hình công nợ bán hàng được kiểm soát tốt.

- Số lượng, chất lượng hàng hóa cung cấp cho khách hàng được quản lý chặt chẽ và đảm bảo yêu cầu.

- Các chính sách và thu nhập cho người lao động được nâng cao, tạo động lực cho CBCNV-NLĐ yên tâm công tác.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Đồng Nai Phạm Văn Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích mà CBCNV-NLĐ Công ty đã phấn đấu đạt được trong 9T2019. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được cũng như khắc phục những mặt còn tồn tại, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu KH 2019; khẩn trương hoàn thiện các cơ chế chính sách bán hàng mới, phù hợp với diễn biến thị trường, tăng tính cạnh tranh, làm tiền đề triển khai thực hiện KH 2020.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội