9T2019 tiếp tục đạt mức tăng trưởng 12%

BBT website

04:41 CH @ Thứ Tư - 16 Tháng Mười, 2019

Ngày 16.10.2019, Petrolimex Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9T2019 và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2019, tại Hội trường Văn phòng Công ty.

Chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex Thừa Thiên Huế - Nguyễn Khoa Phong Điền vinh danh, khen thưởng các đơn vị đạt thành tich xuất sắc Quý III và 9T2019.

Toàn cảnh Hội nghị.

9T2019, Với sự cố gắng nỗ lực của Tập thể CBCNV - NLĐ trong toàn Công ty, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch Tập đoàn giao, trong đó: Tổng sản lượng xăng dầu xuất bán đạt 81,6% KH, tăng 12% CK; Sản lượng gas 2.373 tấn, đạt 100% KH, CK; DMN đạt 339 tấn, đạt 70% KH, giảm 6% CK; doanh thu Bảo hiểm đạt 92% KH, tăng 40% CK… chỉ tiêu lợi nhuận, nộp ngân sách đạt và vượt KH Tập đoàn giao, đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt, đời sống của người lao động tiếp tục được ổn định và nâng cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex Thừa Thiên Huế Nguyễn Khoa Phong Điền đã đánh giá, ghi nhận thành quả lao động, giá trị cống hiến của tập thể CBCNV – NLĐ trong toàn Công ty, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV, trong đó đặc biệt chú trọng công tác an toàn PCCC, PCLB; nâng cao chất lượng công tác quản lý, tập trung đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và văn minh thương mại tại CHXD…; phấn đấu về đích sớm, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD Tập đoàn giao.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội