Sản lượng bán buôn trực tiếp tăng 58,5% trong 9T2019

Ban Truyền thông Công ty

10:48 SA @ Thứ Hai - 14 Tháng Mười, 2019

Petrolimex Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết kết quả hoạt động SXKD 9T2019, vào sáng ngày 11.10.2019, tại Phòng họp số 01 Tòa nhà Petrolimex Đà Nẵng.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Đà Nẵng Dương Thái Sơn vinh danh khen thưởng và trao bằng khen của UBQLV cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị

9T2019,Petrolimex Đà Nẵng đã đạt được một số kết quả cụ thể như: Sản lượng xuất bán trực tiếp tăng 12,9% CK, đạt 82,6% KH, trong đó xuất bán nội địa tăng 19,5% CK , đạt 86,7% KH;Sản lượng bán buôn trực tiếp tăng 58,5% CK, đạt 108,9% KH; Sản lượng bán TNPP-NQTM tăng 55% CK, đạt 107% KH;Sản lượng kênh bán lẻ tăng 4,5% CK, đạt 77,5% KH; Tỷ trọng bán lẻ/ xuất bán trực tiếp toàn Công ty đạt 55%.

Về kinh doanh hàng hóa khác: sản lượng DMN tăng 10% CK, đạt 80% KH; Sản lượng xuất bán GAS tăng 5% CK, đạt 76% KH; doanh thu Bảo hiểm tăng 12% CK, đạt 80% KH;Nộp thuế vào ngân sách 1.147 tỷ đồng, đạt 93% KH, tăng 60% CK.

Công tác đảm bảo an toàn - PCCN được chú trọng, kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, tồn tại qua các đợt kiểm tra định kỳ cũng như đột suất.

Tiếp tục nghiên cứu mở rộng các ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động quản lý, điều hành tại Tổng kho, tăng năng lực cấp hàng của bến xuất bộ lên hơn 150% so với trước đây.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Đà Nẵng Dương Thái Sơn nhấn mạnh 05 nhiệm vụ trọng tâm cho 03 tháng cuối năm 2019:

1. Tiếp tục tập trung triển khai đảm bảo công tác an toàn: về PCCN, vệ sinh môi trường; về bảo toàn vốn, thu hồi công nợ.

2. Xúc tiến sớm các giải pháp để chuẩn bị công tác ký kết hợp đồng, mở rộng kinh doanh năm 2020.

3. Từng phòng ban đơn vị rà soát đánh giá lại công tác quản lý; phân công phân nhiệm cụ thể chức trách của từng thành viên đối với công tác giám sát, hỗ trợ các đơn vị cơ sở.

4. Trên cơ sở Quy chế quản lý cửa hàng Tập đoàn vừa ban hành ngày 30.9.2019, làm rõ chức năng của các thành phần tại cửa hàng, hiệu chỉnh Quy chế quản lý cửa hàng của Công ty phù hợp với mô hình hoạt động và các chính sách đặc thù của địa phương.

5. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu sáng kiến cải tiến; nâng cao năng suất lao động, hoàn thành xuất sắc KH 2019, làm nền tảng phát triển bền vững cho Petrolimex Đà Nẵng.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội