9T2019 nộp ngân sách tăng 34% CK

Đoàn Thị Tân Dậu

Chuyên viên P.TCHC

01:45 CH @ Thứ Hai - 21 Tháng Mười, 2019

Sáng ngày 18.10.2019 Petrolimex Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 9T2019 và triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019.

Chủ tịch Petrolimex Hà GiangTrần Thị Thu Hương vinh danh, khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Quý III 2019.

Toàn cảnh Hội nghị.

9T2019, Petrolimex Hà Giang cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu KH Tập đoàn giao, cụ thể: Sản lượng xăng dầu đạt 73% KH, tăng 3% CK; DMN đạt 74% KH, tăng 1% CK; Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) đạt 79% KH, tăng 7% CK; Bảo hiểm Pjico đạt 76% KH, tăng 16% CK; Lợi nhuận đạt 92% KH (lợi nhuận Xăng dầu đạt 92% KH, hàng hóa khác đạt 110% KH); Nộp ngân sách Nhà nước 172 tỷ đồng đạt 76% KH, tăng 34% CK; Đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động 01 CHXD; Năng suất lao động chung đạt 50,4 m3/người/tháng, thu nhập bình quân đạt 12,5 triệu đồng/người/tháng; Thực hiện công tác xã hội từ thiện 9T2019 trên 400 triệu đồng.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các tháng cuối năm 2019 như sau:1 - Đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong hoạt động SXKD (an toàn PCCC, ATLĐ, BVMT, ANTT, PC thiên tai, an toàn tài chính…);2 - Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Công ty theo hướng dẫn của Tập đoàn và yêu cầu quản lý nội bộ Công ty;3 - Trang bị biển tên Cửa hàng theo “Quy định đặt tên Cửa hàng Xăng dầu” của Tập đoàn; Tăng cường công tác xây dựng và bảo vệ thương hiệu Petrolimex trên địa bàn;4 - Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới Cửa hàng Xăng dầu theo kế hoạch; triển khai thi công 5S tại các Cửa hàng theo tiến độ đã đề ra…...

Xem chi tiết tại đây....

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội