4 trọng tâm triển khai KH Quý II/2019

Thanh Trúc

Chuyên viên phòng TCHC

02:45 CH @ Thứ Năm - 04 Tháng Tư, 2019

Sáng ngày 03.4.2019 Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An/Công ty) đã tổ chức Hội nghị sơ kết Quý I/2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II/2019 tại Hội trường Công ty - Số 10, Trà Quý Bình, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Long An Nguyễn Minh Trung trao danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương cho ông Phan Thanh Huy - Cửa hàng trưởng CHXD Tân An 3

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Quý I/2019 và thảo luận đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý II/2019.Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong Quý I/2019 cụ thể như sau:

- Về chỉ tiêu sản lượng xăng dầu: Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu là 38.339 m3, bằng 105% so với cùng kỳ, trong đó: bán lẻ là 32.189 m3, bằng 107% so với cùng kỳ.

- Về chỉ tiêu sản lượng hàng hóa khác: Sản lượng dầu mỡ nhờn là 173 tấn, bằng 115% so với cùng kỳ nhưng sản lượng gas và doanh thu bảo hiểm thấp hơn cùng kỳ, chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch dự kiến cả năm 2019.

- Lợi nhuận ước đạt 10,6 tỷ đồng, trong đó xăng dầu 9,8 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách Nhà nước đảm bảo tiến độ, công nợ khách hàng trong định mức.

Hội nghị đã tập trung phân tích các giải pháp mục tiêu đã đặt ra cho năm 2019 tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 ngày 22/01/2019 đồng thời chú trọng 04 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong Quý II/2019, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất kinh doanh đặt lên hàng đầu; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác PCCC, BVMT, an toàn tiền hàng và an ninh tại các Cửa hàng Xăng dầu.

Thứ hai, Theo dõi chặt chẽ và tính toán hiệu quả từ đó bố trí cơ cấu hợp lý sản phẩm xăng E5 RON 92-II và Diesel 0,001S-V đảm bảo kinh doanh đạt sản lượng và hiệu quả cao nhất.

Thứ ba, Công tác quản lý chất lượng phải được thực hiện đồng bộ các giải pháp từ áp dụng công nghệ đến tổ chức lao động đồng thời kiểm tra thường xuyên các công đoạn của quá trình lưu thông để đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Thứ tư,Phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu lợi nhuận, sản lượng, nộp ngân sách khi Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao chỉ tiêu năm 2019 tạo tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Xem chi tiết tại đây ...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội