Nâng cao kỹ năng quản lý của đội ngũ Cửa hàng trưởng

Đoàn Thị Tân Dậu

Chuyên viên P.TCHC

03:00 CH @ Thứ Sáu - 19 Tháng Sáu, 2020

Trong hai ngày 17 - 18.6.2020, Petrolimex Hà Giang phối hợp cùng Công ty SPEED tổ chức Đào tạo kỹ năng quản lý cho trên 40 học viên là Cửa hàng trưởng, cán bộ nghiệp vụ Văn phòng Công ty.

Học viên thảo luận chia sẻ kinh nghiệm quản lý CHXD

Khóa đào tạo giúp các học viên có thể vận dụng kiến thức trong quản lý điều hành vào hoạt động thực tiễn thường ngày tại cơ sở, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày một vững mạnh.

Với 04 chuyên đề: Tư duy quản lý hiện đại; Mô hình quản lý hiện đại; Kỹ năng quản lý cần thiết; Ứng dụng vào thực tế. Cùng các bài tập tình huống thường gặp trong đơn vị, tổ chức, các học viên đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, nâng cao công tác quản lý tại Cửa hàng.

Đây là kế hoạch đào tạo, định hướng phát triển hàng năm của Petrolimex Hà Giang, nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ Cửa hàng trưởng, cán bộ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình thị trường trong giai đoạn mới.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội