Petrolimex Hà Bắc quán triệt NĐ 67 và QTBH 5 bước

Nguyễn Thị Trang

CV. Phòng TCHC

12:58 CH @ Thứ Tư - 26 Tháng Bảy, 2017

Petrolimex Hà Bắc hội nghị triển khai Nghị định 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ và quán triệt việc thực hiện quy trình bán hàng 5 bước tại CHXD Petrolimex cho gần 100 trưởng cửa hàng, trưởng phòng, phó phòng nghiệp vụ và một số chuyên viên trong 2 ngày 20 & 21.07.2017.

Tại Hội nghị, trưởng các đơn vị, cửa hàng trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai tổ chức, thực hiện nghị định 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Qui trình bán hàng 5 bước của Tập đoàn.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội