Petrolimex Hà Bắc đồng lòng hoàn thành KH 2017

Trần Thị Hồng

Phó TP. Kinh doanh

10:37 SA @ Thứ Hai - 17 Tháng Bảy, 20176 tháng đầu năm 2017, bằng sự nỗ lực của tập thể CBCNV-NLĐ, Petrolimex Hà Bắc đã đạt được kết quả như sau:

-Sản lượng xăng dầu sáng bằng 104% so với cùng kỳ (CK), bằng 48% so với kế hoạch (KH) trong đó bán buôn trực tiếp đạt 152 % so CK, đạt 66% so KH; Bán ĐL/TĐL/TNNQ bằng 87% so CK, bằng 42% so KH; Bán lẻ trực tiếp bằng 109% CK bằng 49% KH

- Sản lượng Dầu mỡ nhờn 213 tấn bằng 101% so CK bằng 47% so KH

- Sản lượng Gas Petrolimex đạt 837 tấn bằng 91% so CK bằng 42% so KH

- Sản lượng Nước giặt JANA đạt 4.033 triệu đồng đạt 130% so CK , đạt 56% so KH

- Doanh thu Bảo hiểm đạt 934 triệu đồng đạt 137% so với CK, đạt 55% so KH

- Doanh thu Sơn Petrolimex đạt gần 714 triệu đạt 130% so CK, đạt 53% so KH

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội