Petrolimex Nghệ An tập huấn quy trình bán hàng 5 bước

Trần Thị Kim Tuyến

CV phòng Kinh doanh Xăng dầu

09:55 SA @ Thứ Sáu - 14 Tháng Bảy, 2017

Ngày 11/7 và ngày 12/7, Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An) đã tổ chức phổ biến, hướng dẫn “Quy trình bán hàng 5 bước và xử lý các tình huống tại cửa hàng xăng dầu (CHXD)” cho CBCNV các CHXD Petrolimex Nghệ An.

Nội dung và hình thức phổ biến, hướng dẫn tại các buổi học được ban tổ chức khóa học chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong quá trình học tập, các học viên vừa xem phim, vừa nghe phổ biến, hướng dẫn và nhấn mạnh các nội dung cần lưu ý của từng bước trong quy trình bán hàng 5 bước cũng như những phương pháp giải quyết 15 tình huống cơ bản có thể xảy ra tại CHXD, đồng thời kết hợp với việc thảo luận và kiểm tra thực hành tại chỗ, trả lời các câu hỏi tình huống.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội