Petrolimex Yên Bái tập huấn chuẩn hóa quy trình bán hàng 5 bước

Tô Thị Bích Thảo

Phòng TCHC

09:38 SA @ Thứ Hai - 10 Tháng Bảy, 2017

Việc áp dụng thống nhất Quy trình bán hàng 5 bước là bước tiến mới của Petrolimex trong công khai minh bạch giao dịch tại CHXD Petrolimex, chuẩn hóa phong cách phục vụ thân thiện, chu đáo; cung cấp kiến thức và kỹ năng ứng xử văn minh khi giải quyết các tình huống giao dịch phổ biến có thể xảy ra, qua đó, củng cố vững chắc niềm tin yêu của khách hàng - người tiêu dùng, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh và thu nhập tiền lương của người lao động.

Với chiến lược phát triển thương hiệu Petrolimex lên một tầm cao mới, chủ động đẩy mạnh truyền thông và tăng cường chiếu sáng CHXD Petrolimex, Ban lãnh đạo Petrolimex Yên Bái quyết tâm cùng với toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex Yên Bái không ngừng nỗ lực tạo lập thành công sự khác biệt văn hóa Petrolimex, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội