Petrolimex Hà Tĩnh tập huấn Quy trình bán hàng 5 bước

Ngô Minh Chiến

Chuyên viên Tổ CNTT

01:26 CH @ Thứ Hai - 26 Tháng Sáu, 2017

Thực hiện Quyết định số 275/PLX-QĐ-TGĐ ngày 02.6.2017 của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) về việc "Ban hành quy trình bán hàng 5 bước tại Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex" và Quyết định số 276/PLX-QĐ-TGĐ về việc "Ban hành Phim quy trình bán hàng 5 bước tại Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex và Phim giải quyết tình huống có thể xảy ra tại Cửa hàng Xăng dầu Petrolimex"; Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình Tập huấn Quy trình bán hàng 5 bước đến các Cửa hàng trưởng, phụ trách cửa hàng trực thuộc Công ty.

Thông tin chi tiết: Xin mời xem tiếp tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội