Petrolimex Tây Ninh tập huấn quy trình bán hàng 5 bước

Nguyễn Thị Kim Châu

Trưởng phòng TCHC

03:46 CH @ Thứ Ba - 18 Tháng Bảy, 2017

Thực hành bán hàng 5 bước

Trong 2 ngày 11 & 13.7.2017 Công ty Xăng dầu Tây Ninh (Petrolimex Tây Ninh) tổ chức tập huấn Quy trình bán hàng 5 bước cho các Cửa hàng trưởng/Phụ trách cửa hàng cùng toàn thể nhân viên bán hàng tại các cửa hàng xăng dầu Công ty.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội