Diễn tập phương án ứng cứu sự cố tràn dầu tại Kho Bến Thủy

Lê Văn Trường

Chuyên viên Tổ CNTT

11:23 SA @ Thứ Hai - 17 Tháng Bảy, 2017

Công ty Xăng dầu Nghệ An (Petrolimex Nghệ An/ Công ty) đã tổ chức diễn tập phương án ứng cứu sự cố tràn dầu ( UCSCTD) tại cầu cảng kho xăng dầu Bến Thủy chiều ngày 14.07.2017.

Buổi diễn tập diễn tra hết sức khẩn trương và nhịp nhàng giữa các CBCNV cũng như từ cấp chỉ huy đến các tổ nhóm, luôn luôn chủ động trước các tình huống xẩy ra để đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Cuối buổi diễn tập, PGĐ Đinh Viết Hoàng đã đánh giá nhận xét quá trình diễn tập phương án UCSCTD của kho Xăng dầu Bến Thủy, rút ra những kinh nghiệm thực tế khi triển khai có những thay đổi về dòng chảy của thủy triều lên hay xuống, chủ động hơn nữa các tình huống có thể xẩy ra trong quá trình kéo phao quây dầu cũng như cách áp mạn tàu để hút dầu tràn…và giao nhiệm vụ cho Phòng KT&CN, kho Xăng dầu Bến Thủy bổ sung, sữa đổi một số tồn tại phát hiện trong quá trình diễn tập đồng thời quán triệt CBCNV luôn luôn nâng cao trách nhiệm của mình trong phân công nhiệm vụ theo phương án để sẵn sàng chủ động trước các tình huống xảy ra.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội