Petrolimex Điện Biên sẵn sàng bán hàng 5 bước

Trương Thị An

Phó TP. TCHC

09:53 SA @ Thứ Hai - 17 tháng 7, 2017

Từ 06-11.7.2017, Petrolimex Điện Biên phối hợp với trường Cao đẳng Công Thương Hải Dương tổ chức khóa đào tạo kỹ năng bán hàng và Quy trình bán hàng 5 bước cho 160 CBCNV-NLĐ.

Nhân viên thực hành thực tế quy trình bán hàng 5 bước tại cửa hàng xăng dầu

Giáo viên nhận xét kết quả sau buổi thực hành

Sau khóa đào tạo Công ty tiếp tục triển khai áp dụng Quy trình bán hàng 5 bước tại một số cửa hàng xăng dầu, rút kinh nghiệm đánh giá kết quả và hoàn thiện các bước tiếp theo trước ngày 31.7.2017, để thực hiện thống nhất Quy trình bán hàng 5 bước tại tất cả các CHXD trực thuộc từ ngày 01.8.2017 theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội