Petrolimex Điện Biên phấn đấu tăng trưởng 5-15% trong năm 2020

Trương Thị An

Phó TP. TCHC

07:12 CH @ Thứ Sáu - 17 Tháng Giêng, 2020

Ngày 15.01.2020, Công ty Xăng dầu Điện Biên (Petrolimex Điện Biên) hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020, tổng kết SXKD năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Vinh danh các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2019

Năm 2019, thị trường kinh doanh trên địa bàn có sự cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt là sự canh tranh về mức chiết khấu, về số lượng các cửa hàng xăng dầu, về cơ chế kinh doanh. Với nỗ lực không mệt mỏi của CBCNV Petrolimex Điện Biên đã nắm bắt được thị trường các đơn vị đã chỉ đạo công tác kinh doanh và nâng cao dịch vụ khách hàng, đảm bảo nguồn hàng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân trên địa bàn; hơn nữa các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra chặt chẽ về việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh cho các cửa hàng xăng dầu (CHXD) tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đặc biệt tăng cường kiểm tra chất lượng xăng dầu.

Công ty tích cực triển khai công tác bảo vệ và phát triển thương hiệu Petrolimex, cùng với việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp cửa CHXD ngày càng khang trang hơn, khách hàng dễ nhận biết thương hiệu tại các cửa hàng của Petrolimex, do vậy tình trạng xâm phạm về thương hiệu đã giảm trên thị trường.

Hệ thống cửa hàng xăng dầu của Công ty được đầu tư cải tạo khang trang đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bán hàng, chất lượng đội ngũ bán hàng ngày càng được nâng cao, kỹ năng bán hàng chuyên nghệp, thực hiện văn minh thương mại và người lao động có ý thức, trách nhiệm trong công việc, do đó năng suất lao động ngày càng tăng cao hơn, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu được giao năm 2019.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội