Quyết tâm thực hiện thắng lợi các giải pháp SXKD 2020

Nguyễn Thị Thành Trang

Phó CT Công đoàn Công ty

12:17 SA @ Thứ Sáu - 17 Tháng Giêng, 2020

Mạnh dạn đón đầu xu hướng, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới lợi ích của người lao động - Đó là quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Petrolimex Hà Nội tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2020 của Petrolimex Hà Nội diễn ra vào sáng 15.01.2020.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Hà Nội Trần Đắc Xuân khen thưởng tập thể xuất sắc và cá nhân năng suất, hiệu quả cao.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019 với định hướng của Tập đoàn, Petrolimex Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào xây dựng cơ chế điều hành linh hoạt, phân cấp mạnh để tạo sự chủ động, gắn trách nhiệm của các cá nhân đặc biệt là người đứng đầu thông qua hệ thống tiêu chí đánh giá cụ thể. Với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, năm 2019 Công ty đã đạt được những kết nhất định, dù chưa được như mong đợi ở một số chỉ tiêu.

Đối với bộ Tiêu chí đánh giá CHXD và Tiêu chí đánh giá các phòng nghiệp vụ, sau hơn 2 năm triển khai, đến nay đã ngày càng khẳng định tính hiệu quả. Năm 2019, theo kết quả chấm điểm, các phòng nghiệp vụ Công ty/Đơn vị đều đạt từ 78 điểm trở lên; Đối với các CHXD: 32 Cửa hàng đạt từ 85 điểm trở (chiếm 28%), 75 cửa hàng đạt từ 65 đến dưới 85 điểm (chiếm 65%), 08 cửa hàng dưới 65 điểm (7%).

Năm 2020, dự báo tình hình kinh doanh tiếp tục còn nhiều khó khăn và thách thức. Để có thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch, Công ty tiếp tục khẳng định quyết tâm thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp gồm: Nhóm giải pháp phát triển kinh doanh; Nhóm giải pháp đầu tư, kỹ thuật; Nhóm giải pháp tổ chức sản xuất, chế độ chính sách cho NLĐ; Phát huy dân chủ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực phát triển bền vững.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội