Triển khai đồng bộ các giải pháp cho 3 nhiệm vụ trọng tâm 2020

Ban Truyền thông Công ty

10:09 SA @ Thứ Năm - 16 Tháng Giêng, 2020

Tại hội trường Tòa nhà Petrolimex Đà Nẵng,ngày 15.1.2020 Petrolimex Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2019 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020.

Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Petrolimex Đà Nẵng; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2019, dưới sự chỉ đạo sát sao và linh hoạt của Tập đoàn, cùng với nỗ lực của NLĐ, Petrolimex Đà Nẵng đã đạt được kết quả rất khả quan:

-Sản lượng xuất bán trực tiếp tăng 11,1% so với năm 2018, vượt 8,9% KH. Trong đó: sản lượng bán nội địa tăng 16,5% so với năm 2018, vượt 13,1% KH;Sản lượng bán buôn trực tiếp tăng 47,3% so với năm 2018, vượt 44,6% KH;Sản lượng bán TNPP, NQTM tăng 43,1% so với năm 2018, vượt 35,5% KH, trong đó: kênh NQTM tăng 17,8% so với năm 2018, vượt 15,7% KH; kênh TNPP tăng 91,4% so với năm 2018, vượt 69,7% KH;Sản lượng bán lẻ trực tiếp tăng 4,5% so với năm 2018, vượt 2,2% KH. Khối CHXD tại Đà Nẵng tăng 10,4%; CNXD Q.Nam giảm 2,4% so với năm 2018. Trong năm 08 CHXD có sản lượng bán lẻ tăng trưởng trên 20% so với năm 2018.

- Đối với kênh Hàng hóa khác:DMN: Sản lượng xuất bán tăng 6% so với năm 2018, vượt 2% KH;Gas: Toàn Công ty sản lượng xuất bán tăng 7% so với năm 2018, vượt 2% KH; Bảo hiểm: tăng 18% so với năm 2018, vượt 6% KH; Cho thuê mặt bằng: Tăng 7% so với 2018, vượt 10% KH; Nộp thuế vào ngân sách năm 2019 là 1.491 tỷ đồng, tăng 21% KH, tăng 56% so với năm 2018.

Trên cơ sở đánh giá tình hình xã hội năm 2020, Petrolimex Đà Nẵng đã đề ra nhiều giải pháp đa dạng, đồng bộ, trong đó tập trung tập trung nguồn lực cho kênh bán lẻ để hoàn thành 03 mục tiêu trọng tâm: (1) Đảm bảo an toàn tuyệt đối trên tất cả các lĩnh vực trong quá trình SXKD là mục tiêu hàng đầu. (2) Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp gắn với kết quả kinh doanh. (3) Phấn đấu hoàn thành thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao năm 2020.

Xem chi tiết tại đây....

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội