Petrolimex Aviation nâng cấp Phòng thử nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Nguyễn Ngọc TúPhó CVP - Petrolimex Aviation
03:00' CH - Thứ ba, 10/09/2019

Petrolimex Aviation (PA) đã hoàn thành việc nâng cấp hệ thống quản lý Phòng thử nghiệm từ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 lên phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 cho toàn bộ 05 phòng thử nghiệm tại các Chi nhánh trực thuộc Công ty vào tháng 8/2019, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm nhiên liệu Jet A-1 theo định hướng phát triển bền vững.

Các chứng chỉ công nhận đạt chuẩn Vilas ISO/IEC 17025:2017 của Văn phòng Công nhận Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ cho các phòng thử nghiệm của Petrolimex Aviation

ISO/IEC 17025:2017 nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của phòng thí nghiệm, đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm

Nằm trong danh sách mạng lưới các phòng thử nghiệm đã được công nhận Vilas, kết quả thử nghiệm của Petrolimex Aviation được chấp nhận rộng rãi giữa các quốc gia khi các phòng thử nghiệm áp dụng phù hợp với tiêu chuẩn, giảm thiểu các hàng rào kỹ thuật trong thương mại, tránh việc thử nghiệm/chứng nhận lặp lại, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.

Xem chi tiết tại đây...

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn