Tối ưu thế mạnh kinh doanh để cùng phát triển

Nguyễn Thu Hương

Phòng TCHC

04:27 CH @ Thứ Sáu - 06 Tháng Chín, 2019

Petrolimex Tuyên Quang và Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hùng Vương đã ký Hợp đồng nguyên tắc (HĐNT) về hợp tác ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ các bên đang kinh doanh nhằm tối ưu thế mạnh sẵn có, góp phần hoàn thành mục tiêu theo định hướng phát triển và ngày 06.9.2019 tại BVĐK Hùng Vương.

Lãnh đạo hai Bên ký, trao HĐNT

Theo đó, BVĐK Hùng Vương cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chuyên nghiệp cho người lao động Petrolimex Tuyên Quang; đồng thời, sử dụng các hàng hóa & dịch vụ Petrolimex do Petrolimex Tuyên Quang cung cấp phục vụ nhu cầu của CBCNV và hoạt động vận hành của Bệnh viện.

HĐNT này là nền tảng phát triển cho mối quan hệ chặt chẽ và toàn diện giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là một trọng tâm trong giải pháp phát triển thị trường, thúc đẩy gia tăng sản lượng kinh doanh tại Petrolimex Tuyên Quang.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội