Đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò DN dẫn đầu tỉnh Quảng Bình

Hà Thị Oanh

Phó TP. TCHC

09:13 SA @ Thứ Ba - 22 Tháng Giêng, 2019

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật dự, chỉ đạo hội nghị

Năm 2018 ghi nhận sự thành công trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Lãnh đạo Petrolimex Quảng Bình với tinh thần đoàn kết, nổ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex Quảng Bình đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao. Thị trường được giữ vững, đóng vai trò chủ đạo ổn định thị trường xăng dầu tại địa bàn Quảng Bình; đảm bảo an toàn tài chính, tiết giảm chi phí kinh doanh, quản lý vốn hiệu quả; đảm bảo việc làm ổn định, điều kiện làm việc và thu nhập người lao động được cải thiện; đơn vị an toàn tuyệt đối trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, được thể hiện qua 1 số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng xăng dầu sáng đạt 110,9% KH, tăng 10,9% so với TH 2017; trong đó: bán lẻ tăng 12,6% so với TH 2017.

- Sản lượng Gas đạt 102,8% KH, tăng 5,1% so với TH 2017.

- Sản lượng Dầu mỡ nhờn đạt 108% KH, tăng 12,9% so với TH 2017.

- Doanh thu bảo hiểm đạt 139,2% KH, tăng 65,8% so với TH 2017.

- Tổng doanh thu bán hàng đạt 122,9% KH, tăng 34,4% so với TH 2017

- Nộp ngân sách đạt 112% KH Tập đoàn, tăng 9,8% so với TH năm 2017 .

- Lợi nhuận thực hiện đạt 149,7% KH, tăng 5,9% so với TH năm 2017.

- Thu nhập bình quân người lao động tăng 8,2% so với TH năm 2017.

Kết quả đạt được là nhờ sự nỗ lực với tinh thần quyết liệt, đồng thuận và trách nhiệm cao của tập thể Cán bộ lãnh đạo, công nhân viên lao động Petrolimex Quảng Bình cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh, Tập đoàn đã góp phần làm nên thành công của đơn vị trong năm vừa qua.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật ghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Petrolimex Quảng Bình, sự nỗ lực của tập thể Cán bộ CNV-NLĐ và đánh giá cao công tác chỉ đạo của Lãnh đạo Petrolimex Quảng Bình trong năm qua đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần rất lớn với vai trò chủ đạo trong việc bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong đóng góp ngân sách và công tác an sinh xã hội của tỉnh Quảng Bình.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội