2018, Petrolimex Thái Bình nộp ngân sách tăng 22%

Lê Đức Toàn

TP. TCHC

03:20 CH @ Thứ Tư - 16 Tháng Giêng, 2019

Sáng ngày 15.01.2019, Petrolimex Thái Bình hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và Hội nghịĐại biểu Người lao động năm 2019.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Petrolimex Thái Bình khen thưởng 07 đơn vị xuất sắc năm 2018

Năm 2018, CBCNV-NLĐ Petrolimex Thái Bình phát huy những thuận lợi khắc phục những khó khăn, đặc biệt về cạnh tranh và phát triển mạng lưới cửa hàng, với tinh thần quyết liệt phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Tập đoàn giao; tổ chức SXKD đảm bảo an toàn mọi mặt, nâng cao uy tín với khách hàng và đạt một số kết quả tiêu biểu sau:

Sản lượng: Xăng dầu đạt 100% KH bằng 102% so với TH 2017; DMN đạt 174% KH bằng 168% so với TH 2017; Gas đạt 103% KH bằng 104% so với TH 2017; Bảo hiểm Pjico đạt 105% KH bằng 114% so với TH 2017;

Tổng doanh thu bán hàng đạt 119% KH bằng 125% so với TH 2017. Nộp Ngân sách: Đạt 122% KH. Lợi nhuận thực hiện trên tất cả các phương thức và mặt hàng: đạt 106% KH.

Bước sang năm 2019, trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị tập trung thảo luận rút kinh nghiệm năm trước và đề ra phương hướng – mục tiêu - giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019, đồng thời biểu quyết 08 chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội