2018, Petrolimex Hà Bắc tăng trưởng lợi nhuận 30%

Trần Thị Hồng

Phó TP. Kinh doanh

03:36 CH @ Thứ Năm - 17 Tháng Giêng, 2019

Lãnh đạo Petrolimex Hà Bắc khen thưởng cá nhân và tập thể đạt thành tích cao trong SX-KD 2018

Năm 2018, Petrolimex Hà Bắc đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn giao, lợi nhuận đạt 116% kế hoach và tăng trưởng 30% so năm trước, nộp ngân sách trên 313 tỷ đồng tăng 2% so với năm 2017, đời sống việc làm của người lao động được đảm bảo với mức thu nhập tăng thêm 7% so với năm trước.

Ủy viên HĐQT - Trưởng ban nhân sự lương thưởng Petrolimex Lê Văn Hướng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo và người lao động Petrolimex Hà Bắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch và sự phát triển của Tập đoàn, đồng thời đồng chí đã đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty cần tập trung thực hiện, đó là phải tập trung mở rộng mạng lưới bán lẻ cả chiều rộng và chiều sâu, thực hiện tốt công tác văn minh thương mại, nâng cao chất lượng bán hàng, gia tăng sản lượng và năng suất bán hàng để nâng cao thu nhập cho người lao động và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao năm 2019.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội