Cổ đông PLC nhận cổ tức 16% bằng tiền mặt cho năm 2018

BBT website

02:16 CH @ Thứ Ba - 23 Tháng Tư, 2019

Hà Nội, ngày 22.4.2019, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) đã họp phiên thường niên 2019tại Trung tâm Hội nghị Mipec Palace - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

UV HĐQT, Phó TGĐ Petrolimex Trần Ngọc Năm chúc mừng Hội đồng quản trị PLC nhiệm kỳ 2019 - 2024

UV HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)Trần Ngọc Năm đánh giá cao sự cố gắng của CBCNV-NLĐ PLC trong giai đoạn 2014 - 2019, ghi nhận những nỗ lực trong triển khai công tác đầu tư CSVCKT, tích cực trong tìm kiếm và mở rộng hoạt động kinh doanh sang các thị trường các nước trong khu vực (Lào, Campuchia…); linh hoạt, chủ động trong hoạt động tài chính, góp phần đem lại lợi ích cho các cổ đông và hiệu quả kinh doanh của các TĐL Petrolimex.

Mặc dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng PLC đã nghiêm túc đánh giá và xác lập các giải pháp kinh doanh đúng hướng để thực hiện mục tiêu kế hoạch đặt ra; trong đó hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức 16% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ thường niên 2019 là Đại hội kết thúc nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tại Đại hội, ngoài các nội dung báo cáo và biểu quyết được thông qua theo quy định đối với các công ty niêm yết, Đại hội còn tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội