Vinh danh 03 CHXD đạt thành tích cao chào Xuân Tân Sửu

Phạm Sỹ Doanh

Phó phòng TCHC-CNXD Hưng Yên

09:48 SA @ Thứ Ba - 09 Tháng Hai, 2021

Ngày 04.02.2021, Giám đốc CNXD Hưng Yên đã vinh danh, khen thưởng các CHXD đạt thành tích xuất sắc tháng 01/2021; đồng thời kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các Cửa hàng.

Giám đốc CNXD Hưng YênTrần Tấn Đại vinh danh, khen thưởng CBCNVCHXD 78 hoàn thành xuất sắc kế hoạch tháng 01/2021

Giám đốc CNXD Hưng YênTrần Tấn Đại vinh danh, khen thưởng CBCNVCHXD 83 & CHXD 85 hoàn thành xuất sắc kế hoạch tháng 01/2021

Đánh giá kết quả công tác kinh doanh tháng 01/2021, Chi nhánh có 03 cửa hàng đạt thành tích cao, cụ thể như sau:

- CHXD 78: sản lượng xuất bán xăng dầu sáng đạt 132%, dầu mỡ nhờn đạt 109%, bảo hiểm đạt 102% và nước giặt Jana đạt 315%.

- CHXD 83: sản lượng xuất bán xăng dầu sáng đạt 108%, dầu mỡ nhờn đạt 615%, bảo hiểm đạt 641% và nước giặt Jana đạt 165%.

- CHXD 85: sản lượng xuất bán xăng dầu sáng đạt 111%, dầu mỡ nhờn đạt 118%, bảo hiểm đạt 161% và nước giặt Jana đạt 112%.

Giám đốc CNXD Hưng YênTrần Tấn Đạighi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực vượt khó của tập thể CBCNV các cửa hàng hoàn thành kế hoạch được giao; đồng thời yêu cầu các cửa hàng nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y Tế, cũng như các văn bản chỉ đạo của chính quyền địa phương, của Công ty/Chi nhánh về công tác phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và bảo vệ sức khỏe NLĐ.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội