Vinh danh CHXD 129 & CHXD 98 dẫn đầu thi đua tháng 11/2020

Nguyễn Quốc Hiến

Trưởng phòng TCHC- CNXD Hưng Yên

04:30 CH @ Thứ Năm - 03 Tháng Mười Hai, 2020

Lãnh đạo CNXD Hưng Yên đã vinh danh, khen thưởng tập thể CBCNV-NLĐ CHXD 129 và CHXD 98 đạt thành tích dẫn đầu thi đua tháng 11/2020.

Giám đốc CNXD Hưng Yên vinh danh, khen thưởng tập thể CB-CNV CHXD 98 đạt thành tích cao trong tháng 11/2020

....vinh danh, khen thưởng tập thể CB-CNV CHXD 129 đạt thành tích cao trong tháng 11/2020

Đánh giá kết quả công tác kinh doanh tháng 11/2020, hai cửa hàng đạt thành tích cao về sản lượng kinh doanh xăng dầu và hàng hóa khác, cụ thể:CHXD 98 với sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 113%, dầu mỡ nhờn đạt 112%; doanh thu bảo hiểm đạt 112%, nước giặt Jana đạt 110% so với kế hoạch bình quân tháng.CHXD 129 với sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 143%, dầu mỡ nhờn đạt 125%; doanh thu bảo hiểm đạt 139%, nước giặt Jana đạt 124% so với tiến độ kế hoạch giao.

Vinh danh hàng tháng cho các Cửa hàng đạt thành tích xuất sắc là hoạt động ý nghĩa nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần nỗ lực vượt khó của CNV-LĐ các cửa hàng; đồng thời tạo động lực thi đua sôi nổi trong hệ thống CHXD trực thuộc đơn vị, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao, đảm bảo năng suất - chất lượng - hiệu quả trong mọi mặt hoạt động SXKD.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội