Vững nhịp trái tim xăng dầu

Văn Tiến Dũng

Phó trưởng phòng Kinh doanh

03:41 CH @ Thứ Năm - 10 Tháng Chín, 2020

Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Bên cạnh công tác kinh doanh, Công ty được Tập đoàn giao trọng trách đảm bảo nguồn cho khu vực thành phố Hồ Chí minh và các tỉnh phía Nam, đây vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự đối với Công ty.

Là đầu mối tiếp nhận, phân phối xăng dầu hàng đầu của Tập đoàn, sản lượng qua kho hàng năm tại TKNB rất lớn xấp xỉ 6 triệu m3/tấn xăng dầu. Trong đó, sản lượng phục vụ cho Công ty và các công ty nội bộ ngành chiếm khoảng 50% tương đương 3 triệu m3/tấn.

Để có thể tiếp nhận và xuất cấp an toàn hiệu quả nhằm đảm bảo nguồn trong mọi tình huống, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nội dung: đề án cải tiến quy trình, thủ tục trong giao nhận hàng hóa, đề án hiện đại hóa kho dầu với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động; đưa vào sử dụng chương trình “Sắp xếp và điều độ tự động phương tiện nhận hàng đường bộ” đem lại sự hài lòng cho khách hàng, thực hiện công khai, minh bạch tại Tổng kho; đưa hệ thống đo bồn tự động vào sử dụng hạch toán hàng hóa; không lấy mẫu phương tiện đường bộ …

Bồn chứa xăng dầu tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

Bến xuất bộ xăng dầu tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè

Bên cạnh đảm nguồn cho nhu cầu của Petrolimex, Công ty còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bình ổn thị trường xăng dầu, đảm bảo nguồn hàng cho địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Công ty thực hiện nghiêm túc qui định dự trữ xăng dầu tối thiểu bằng 30 ngày cung ứng nội địa, đồng thời bảo quản 80.000 m3/tấn xăng dầu hàng dự trữ quốc gia, sẵn sàng xuất cấp bất kỳ thời điểm nào theo theo yêu cầu của Chính Phủ.

Xem chi tiết tại đây ...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội