Vinh danh 3 CHXD dẫn đầu thi đua tháng 8/2020

Vũ Đức Tuệ

Phó TP. TCHC Chi nhánh

03:14 CH @ Thứ Hai - 07 Tháng Chín, 2020

Ngày 04.9.2020, Chi nhánh Xăng dầu (CNXD) Hưng Yên đã vinh danh và trao thưởng các Cửa hàng Xăng dầu (CHXD) đạt thành tích xuất sắc trong tháng 8/2020.

Giám đốc CNXD Hưng YênTrần Tấn Đại động viên, tuyên dương và trao thưởng CBCNV các CHXD đạt thành tích cao trong tháng 8/2020

Kết quả công tác kinh doanh tháng 8/2020, Chi nhánh có 3 cửa hàng đạt thành tích cao về sản lượng, cụ thể như sau:CHXD số 91 dẫn đầu thi đua toàn khối với sản lượng xuất bán xăng dầu sáng đạt 133%, dầu mỡ nhờn đạt 102%, bảo hiểm đạt 187% và nước giặt Jana đạt 443% so với kế hoạch giao.Đứng thứ 2 là CHXD số 129 đạt sản lượng xuất bán xăng dầu sáng 124%, dầu mỡ nhờn 112%, bảo hiểm 209% và nước giặt Jana đạt 104%. Cuối cùng là CHXD số 75 với sản lượng xuất bán xăng dầu sáng đạt 100%, dầu mỡ nhờn đạt 147%, bảo hiểm đạt 103% và nước giặt Jana đạt 697%. Bên cạnh công tác kinh doanh đạt sản lượng cao, các cửa hàng cũng thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn về mọi mặt, duy trì hiệu quả mô hình quản lý 5S. .

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội