Tập huấn kiểm soát kép tại Kho Xăng dầu Bãi Cháy

Nguyễn Tiến Mạnh

Phòng TCHC Cảng dầu B12

04:16 CH @ Thứ Sáu - 31 Tháng Bảy, 2020

Ngày 30.7.2020, Cảng dầu B12 tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện kiểm soát kép công tác an toàn hàng hóa tại Kho xăng dầu Bãi Cháy.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị kho, cảng trao đổi nghiệp vụ và khảo sát thực tế công tác triển khai phương án kiểm soát kép tại Xí nghiệp KVXD K130 trước khi áp dụng triển khai tại đơn vị mình

Chương trình tập huấn được chia làm hai lớp với sự tham gia của 32 học viên là lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh doanh của Cảng dầu B12, công nhân giao nhận xăng dầu trên biển thuộc Tổ giao nhận vận hành - kho xăng dầu Bãi Cháy.

Tại buổi tập huấn, CBCNV Cảng dầu B12 được hướng dẫn chi tiết các công việc và các bước tiến hành công tác kiểm soát kép như: Các bước vận hành kho xăng dầu Bãi Cháy hàng ngày; hình thức kiểm soát và phương pháp kiểm soát an toàn hàng hóa; hướng dẫn chi tiết các loại hình hoạt động hàng hóa phải kiểm soát kép;...

Qua buổi tập huấn, CBCNV NLĐ đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết và quy trình công việc phải thực hiện nhằm triển khai tốt phương án kiểm soát kép công tác an toàn hàng hóa tại kho xăng dầu Bãi Cháy.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội