K133 tập huấn ATVSLĐ 2019

Hoàng Hữu Hiệu

Chuyên viên P.TCHC- XNXD K133

03:33 CH @ Thứ Ba - 17 Tháng Mười Hai, 2019

Thực hiện kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ, trong tháng 12/2019, tại hội trường tầng 03 Văn phòng Xí nghiệp Xăng dầu K133 (Xí nghiệp) Petrolimex Hà Sơn Bình đã tổ chức các lớp huấn luyện ATVSLĐ cho các đối tượng thuộc nhóm 3, 4, 6 là CBCNV Xí nghiệp theo quy định.

Phó Giám đốc Xí nghiệp Hoàng Ngọc Vân, trình bày kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.

Các học viên làm bài thu hoạch sau tập huấn

Mục đích của khóa huấn luyện nhằm phổ biếnvà hướng dẫn các kiến thức liên quan đến hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ; kiến thức cơ bản về ATVSLĐ; quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về ATVSLĐ tại nơi làm việc; kỹ năng và phương pháp hoạt động của ATVSV; phương pháp sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động ... Qua đó giúp cho người lao động nâng cao nhận thức về công tác này.

Xem chi tiết tại đây....

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội