Tiếp tục phấn đấu vượt mức KH 2020

Đỗ Xuân Quang

Ban Website

10:46 SA @ Thứ Năm - 23 Tháng Bảy, 2020

Petrolimex Hà Sơn Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6T2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 tại Hội trường Công ty, vào ngày 22.7.2020.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Petrolimex Hà Sơn Bình Vũ Quang Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các đại biểu tham gia tham luận tại hội nghị

6T2020, do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, diễn biến giá dầu thế giới diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo Công tyđã kịp thời có các giải pháp, xây dựng các phương án tổ chức SXKD để Công ty tiếp tục duy trì thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.Kết quả hoạt động SXKD của Công ty vẫn được duy trì tốt, các chỉ tiêu cơ bản theo tiến độ kế hoạch đề ra, trong đó: Sản lượng bán lẻ xăng dầu vượt tiến độ KH, tăng trưởng 1,7% CK; Sản lượng dầu mỡ nhờn vượt 8% tiến độ KH; Doanh thu bảo hiểm đạt 84% KH, tăng trưởng 44% CK.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Petrolimex Hà Sơn Bình Vũ Quang Tuấn ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể CBCNV – NLĐ Công ty, đồng thờinhấn mạnh các trọng tâm chính cho 6 tháng cuối năm 2020 như sau: (1) Phấn đấu hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận và sản lượng bán lẻ xăng dầu; (2) Tổ chức tốt các chương trình ASXH gắn với công tác phát triển Cửa hàng trên địa bàn; (3) Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội