7 nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2020

BTV Website

01:35 CH @ Thứ Hai - 13 Tháng Bảy, 2020

Chiều ngày 10.7.2020, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang/Công ty) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tại văn phòng công ty.


Đ/c Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo

Trong bối cảnh Đại dịch Covid – 19 khởi phát từ cuối năm 2019 và đã lan rộng, trở thành đại dịch trên phạm vi toàn cầu (đại dịch) đã ảnh hướng hết sức nặng nề đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, trước sự chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn, Công ty đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo của Chính phủ, địa phương, đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV, khách hàng, không để gián đoạn hoạt động SXKD kinh doanh ở bất kỳ công đoạn nào, địa bàn nào; cùng với đó, đã kịp thời thực hiện hàng loạt các giải pháp về tạo nguồn, tổ chức kinh doanh, tiết giảm chi phí,… hạn chế thấp nhất những thiệt hại do đại dịch gây ra, Công ty TNHH MTV xăng dầu An Giang cũng cơ bản đạt được những kết quả nhất định trong 6T-2020.

+ Sản lượng xăng dầu xuất bán: 49.225m3 đạt 53% KH, bằng 102% so CK (trong đó: bán lẻ đạt 51% KH, bằng 100% so CK; bán qua kênh NQTM đạt 56% KH, bằng 105% so CK).
+ Hàng hóa khác: PLC 173 tấn, đạt 64% KH, 113% so CK; Gas 229 tấn, đạt 49% KH, bằng 80% so CK; Doanh thu Pjico 2,85 tỷ, đạt 97% KH, bằng 191% so CK.
+ Lợi nhuận: 6 tỷ đạt 91% KH, bằng 53% so CK.
+ Nộp ngân sách: 175 tỷ, đạt 55% KH, bằng 105% so CK.

Trong 06 tháng cuối năm 2020, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty yêu cầu cấp ủy, chi bộ, đảng viên và toàn thể CB-CNV-NLĐ bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể sau:
(1) Đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt trong quá trình kinh doanh; tiếp tục triển khai ứng phó kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; (2) Tổ chức tốt công tác tạo, xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt với thị trường gắn với hiệu quả và bảo toàn vốn; (3) Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đầu tư xây dựng mới 03 CHXD trong năm; (4) Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty; (5) Phối hợp với các Công ty chuyên doanh, tăng cường công tác thị trường, tăng cạnh tranh để mạnh kinh hàng hóa dịch vụ; (6) Chăm lo tốt đời sống, thu nhập của người lao động, gắn tiền lương với năng suất lao động để khuyến khích người lao động hăng hái làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; (7) Khai thác tối đa hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin, tận dụng hệ thống cơ sở vật chất ERP-SAP, Egas để tổng hợp thông tin, phân tích số liệu phục vụ công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Xem chi tiết tại đây ...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội