Đảng bộ PGCC Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trần Minh Huỳnh

Ủy viên Ban Chấp hành - Đảng ủy

02:28 CH @ Thứ Tư - 01 tháng 7, 2020

Đảng bộ Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (PGCC) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025, vào ngày 30.6.2020 tại Hà Nội.

Đồng chí Phạm Văn Thanh – Ủy viên BCH Đảng bộ khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex phát biểu chỉ đạo đại hội

Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Văn Thanh – Ủy viên BCH Đảng bộ khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ PGCC đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy PGCC cần: Nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; Phối hợp cùng Tập đoàn triển khai tái cấu trúc theo quyết định của Thủ tương chính phủ; Đẩy mạnh đổi mới công tác điều hành, sử dụng vốn hiệu quả; Giữ gìn phát huy đoàn kết nội bộ, tiếp tục phát triển văn hóa Petrolimex trong doanh nghiệp; Tích cực tham gia phát triển công tác ASXH cùng Tập đoàn.

Đồng chí Phạm Ngọc Huỳnh – Bí thư Đảng ủy PGCC cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đại biểu cấp trên và ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời kết hợp với tình hình thực tiễn để cụ thể hoá phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ PGCC nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2020-2025 với 10 Đại biểu là Đảng viên của PGCC và các công ty thành viên. Đại hội cũng đã bầu ra 12 Đảng viên ưu tú tham dự Đại hội cấp trên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội