10 chỉ tiêu trọng tâm phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025

Nguyễn Trần Tuấn

Ban Website Công ty

08:52 SA @ Thứ Hai - 11 Tháng Năm, 2020

Tại trụ sở Petrolimex Hà Sơn Bình, ngày 7.5.2020, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ được Đảng ủy Petrolimex lựa chọn làm đại hội điểm để đánh giá rút kinh nghiệm.

UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PetrolimexPhạm Văn Thanh chỉ đạo Đại hội

BCH Đảng bộ Công ty khóa X ra mắt đại hội. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Petrolimex Hà Sơn Bình Vũ Quang Tuấn tiếp tục tái cử là Bí thư Đảng ủy

Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí (đ/c) Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Phó trưởng ban Dân vận, Tổ phó tổ công tác số 5; đ/c Phạm Văn Thanh – Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex; cùng các đ/c lãnh đạo các phòng, ban của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Petrolimex Hà Sơn Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 do đ/c Bùi Văn Thế - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty báo cáo có kết quả nổi bật như: Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu bình quân: tăng trưởng 5,9%/năm, vượt 2,9%;Sản lượng bán lẻ xăng dầu bình quân: tăng trưởng 6,7%/năm, vượt 1,7%;Tốc độ tăng trưởng vốn, tài sản đạt: 8,5%/năm; Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận, tăng trưởng bình quân 24,6%/năm;Năng suất lao động bán lẻ xăng dầu: 35,6 m3/người/tháng, vượt 5,6 m3/người/tháng;Đầu tư xây dựng mới/mua/thuê: 10 CHXD, vượt 05 cửa hàng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanhghi nhận và biểu dương những thành tích Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và tổ chức Đại hội bài bản, khoa học

Nhất trí với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ Công ty trình bày tại Đại hội, đ/c Phạm Văn Thanh đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị của tập thể Đảng bộ Công ty; đề nghị các Đảng viên tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và gợi mở một số nội dung cụ thể như sau: (1) Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng trong tình hình mới;(2) Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả SXKD; đảm bảo việc làm, đời sống người lao động; đổi mới, nâng cao năng lực quản trị điều hành, hiệu quả sử dụng vốn, năng suất lao động; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; (3) Giữ gìn và phát huy đoàn kết nội bộ, tiếp tục phát triển văn hóa Petrolimex; Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện theo chương trình, kế hoạch, phù hợp với đặc điểm tình hình của Tập đoàn, Công ty.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 10 chỉ tiêu chủ yếu: Hằng năm, Đảng bộ Công ty xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;Kết nạp ít nhất 12 Đảng viên mới/toàn khóa;Lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ;Đảm bảo an toàn về mọi lĩnh vực hoạt động;Hoàn thành kế hoạch sản lượng xăng dầu Tập đoàn giao hằng năm;Tăng năng suất lao động bán lẻ xăng dầu;Thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận Tập đoàn giao;Ổn định việc làm, đảm bảo tiền lương của NLĐ tăng tối thiểu 20%/toàn khóa;Xây mới, mua, thuê (dài hạn) ít nhất 6 CHXD/toàn khóa.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội