Thông báo mời chào giá Gói thầu Sản xuất biển chấp nhận thanh toán

Petrolimex

09:00 SA @ Thứ Năm - 26 Tháng Tám, 2021

II. Thông báo mời chào giá

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và đủ điều kiện tham gia chào thầu đối với Gói thầu “Sản xuất biển chấp nhận thanh toán”, gồm các thông tin chính như sau:

1. Tên Gói thầu: “Sản xuất biển chấp nhận thanh toán”

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 2.302.500.000 VNĐ (Chưa bao gồm VAT).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.

2. Tên Dự toán mua sắm: “Sản xuất biển chấp nhận thanh toán”

3. Nguồn vốn: từ nguồn chi phí kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá thông thường.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC): từ 9h00 ngày 26/8/2021 đến trước 09h30 ngày 01/9/2021.

7. Địa điểm phát hành HSYC: HSYC được phát hành miễn phí tại Phòng 202 Tầng 23 Tòa tháp VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 024 38512603;

8. Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 VNĐ (Chưa bao gồm VAT).

9. Thời điểm đóng thầu 09h30 ngày 01/9/2021.

Các Hồ sơ đề xuất nộp đúng thời hạn sẽ được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp nhận, xem xét đánh giá và thông báo bằng văn bản cho các Nhà thầu.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội