Kế hoạch mua sắm, trang bị phòng Lab lưu động và thiết bị kiểm tra nhanh chất lượng xăng dầu

Petrolimex

03:14 CH @ Thứ Sáu - 16 Tháng Bảy, 2021

1. Tên Dự toán mua sắm: Trang bị phòng Lab lưu động và thiết bị kiểm tra nhanh chất lượng xăng dầu. 

2. Tên Gói thầu thuộc Dự toán mua sắm: Trang bị phòng Lab lưu động và thiết bị kiểm tra nhanh chất lượng xăng dầu. 

3. Bên mời thầu: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. 

Chi tiết Kế hoạch mua sắm Gói thầu trang bị phòng Lab lưu động và thiết bị kiểm tra nhanh chất lượng xăng dầu:   

                                                                                                                                Đơn vị tính: VNĐ

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo Quy chế lựa chọn nhà thầu, ban hành kèm theo Quyết định số 020/PLX-QĐ-HĐQT ngày 20/01/2021 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. 

- Giá gói thầu thuộc Kế hoạch mua sắm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí dự phòng trượt giá, các chi phí lắp đặt, vận chuyển, bàn giao và hướng dẫn sử dụng. 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội