Thông báo mời chào giá các gói thầu cung cấp phẩm màu xanh pha xăng năm 2021

Petrolimex

05:19 CH @ Thứ Ba - 25 Tháng Năm, 2021

II. Thông báo mời chào giá

II.1 Thông báo mời chào giá Gói thầu “Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng quy cách đóng gói lớn”

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và đủ điều kiện tham gia chào thầu đối với Gói thầu “Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng quy cách đóng gói lớn” với các thông tin chính như sau:

1. Tên Gói thầu: “Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng quy cách đóng gói lớn”

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 4.450.283.200VNĐ(bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm năm mươi triệu hai trăm tám mươi ba nghìn hai trăm đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng có quy cách đóng gói lớn (180 - 200 kg/thùng), phục vụ nhu cầu pha xăng E5RON92 tại các Kho Xăng dầu trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

2. Tên Dự toán mua sắm “Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng năm 2021”

3. Nguồn vốn: từ nguồn chi phí kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá thông thường.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC): từ 09h00 ngày 25/05/2021 đến trước 09h00 ngày 31/05/2021.

7. Địa điểm phát hành HSYC: HSYC được phát hành miễn phí tại Phòng 231 Tầng 23 Tòa tháp VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 024 38512603;

8. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VNĐ(bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

9. Thời điểm đóng thầu 09h00 ngày 31/05/2021.

Các Hồ sơ đề xuất nộp đúng thời hạn sẽ được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp nhận, xem xét đánh giá và thông báo bằng văn bản cho các Nhà thầu.

II.2 Thông báo mời chào giá Gói thầu “Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng quy cách đóng gói nhỏ”

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trân trọng kính mời các Nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và đủ điều kiện tham gia chào thầu đối với Gói thầu “Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng quy cách đóng gói nhỏ” với các thông tin chính như sau:

1. Tên Gói thầu: “Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng quy cách đóng gói nhỏ”

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Giá gói thầu: 3.104.851.200 VNĐ(bằng chữ: Ba tỷ một trăm linh bốn triệu tám trăm năm mươi mốt nghìn hai trăm đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng có quy cách đóng gói nhỏ (15 - 23 kg/thùng), phục vụ nhu cầu pha xăng E5RON92 tại các Kho Xăng dầu trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

2. Tên Dự toán mua sắm “Cung cấp phẩm màu xanh pha xăng năm 2021”

3. Nguồn vốn: từ nguồn chi phí kinh doanh của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá thông thường.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC): từ 09h30 ngày 25/05/2021 đến trước 09h30 ngày 31/05/2021.

7. Địa điểm phát hành HSYC: HSYC được phát hành miễn phí tại Phòng 231 Tầng 23 Tòa tháp VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 024 38512603; 8. Bảo đảm dự thầu: 35.000.000 VNĐ(bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng).
9. Thời điểm đóng thầu 09h30 ngày 31/05/2021.

Các Hồ sơ đề xuất nộp đúng thời hạn sẽ được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp nhận, xem xét đánh giá và thông báo bằng văn bản cho các Nhà thầu.

Cùng chuyên mục

Thông báo kết quả mua sắm Gói thầu “Trang bị bổ sung các phụ tùng vật tư Octan năm 2021”

Thông tin đấu thầu |  08/04/2022

Thông báo tạm dừng triển khai thực hiện Quy chuẩn đồng phục Petrolimex khối văn phòng tại thông báo số 0650/PLX-TCNS

Thông tin đấu thầu |  04/04/2022

Thông báo kết quả mua sắm Gói thầu “Cung cấp xe máy làm quà tặng cho chương trình khuyến mại: Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành "

Thông tin đấu thầu |  14/03/2022

Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị công nghệ thông tin

Thông tin đấu thầu |  17/02/2022

Thông báo mời chào giá Gói thầu “Trang bị bổ sung các phụ tùng vật tư Octan năm 2021”

Thông tin đấu thầu |  17/02/2022

Kế hoạch mua sắm hàng hóa làm quà tặng cho chương trình khuyến mại: Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành

Thông tin đấu thầu |  15/02/2022

Thông báo mời chào giá Gói thầu “Cung cấp xe máy làm quà tặng cho chương trình khuyến mại: Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng hành”

Thông tin đấu thầu |  15/02/2022

Kế hoạch mua sắm Thiết bị CNTT thông thường lần 3 năm 2021

Thông tin đấu thầu |  16/12/2021

Thông báo kết quả mua sắm Gói thầu: Sản xuất biển chấp nhận thanh toán

Thông tin đấu thầu |  17/09/2021

Kế hoạch mua sắm Gói thầu “Trang bị bổ sung các phụ tùng vật tư Octan năm 2021”

Thông tin đấu thầu |  06/09/2021

Thông báo mời chào giá Gói thầu Sản xuất biển chấp nhận thanh toán

Thông tin đấu thầu |  26/08/2021

Kế hoạch mua sắm, Sản xuất biển chấp nhận thanh toán

Thông tin đấu thầu |  26/08/2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội