Ứng dụng 4.0 trong điều độ hàng hóa tại TKXD Nhà Bè

Ban biên tập Website

06:36 SA @ Thứ Sáu - 28 Tháng Chín, 2018

Nhờ thông tin được kết nối và chia sẻ trực tuyến trên ứng dụng "Cổng thông tin điều độ hàng hóa", các bộ phận nghiệp vụ liên quan đến công tác điều độ tại Tổng kho đã chủ động và thuận tiện hơn trong công việc - Đó là một trong những hiệu quả mang lại nhờ áp dụng CNTT 4.0 tại Petrolimex Sài Gòn.

Thông tin chuyến tàu được thể hiện chi tiết trên ứng dụng "Cổng thông tin điều độ hàng hóa"

Giữa năm 2017, đồng hành cũng định hướng hiện đại hóa - tự động hóa Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB) của Ban lãnh đạo Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn), ý tưởng "Cổng thông tin điều độ hàng hóa" được hình thành với mục tiêu xây dựng một ứng dụng cung cấp thông tin tổng thể - toàn diện để phục vụ điều hành công tácxuất - nhập - điều độ hàng hóa trong toàn hệ thống Petrolimex Sài Gòn.

Trải qua nhiều công đoạn, từ tổng hợp ý kiến các phòng ban nghiệp vụ Công ty/đơn vị liên quan để xác lập yêu cầu, cho đếnxây dựng chương trình, cập nhật dữ liệu và kiểm tra thử nghiệm, ngày 10.01.2018, ứng dụng "Cổng thông tin điều độ hàng hóa" đã chính thức được đưa vào khai thác và sử dụng.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội