01/10 chính thức khai thác ATG tại TKXD Nhà Bè

Đào Văn Hùng

Phó giám đốc - Trưởng ban Website

10:02 SA @ Thứ Ba - 25 Tháng Chín, 2018

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh đã kết luận như vậy tại cuộc họp 22/3 về khai thác dữ liệu Hệ thống đo bồn tự động (ATG) tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè để phục vụ công tác quản lý hàng hóa, giao nhận xăng dầu và hạch toán kế toán về hàng hóa.

ATG được Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) đầu tư, triển khai lắp đặt từ 1998. Các thiết bị hoạt động ổn định, được VMI chứng nhận và sử dụng để hoạch toán hàng hóa nội bộ.

Tuy nhiên, vì những lý do chủ quan và khách quan, Công ty chưa khai thác dữ liệu hệ thống ATG theo đúng vai trò và tầm quan trọng đối với công tác quản trị/quản lý điều hành doanh nghiệp/kho cảng và giao dịch thương mại với khách hàng.

Việc khai thác dữ liệu ATG để quản lý hàng hóa, giao nhận xăng dầu và hạch toán kế toán hàng hóa là bước tiến cần thiết, tất yếu và quan trọng trong quản trị điều hành DN; đồng thời, đáp ứng yêu cầunâng cao NSLĐ, giảm thiểu sự tác động của con người trong chuỗi vận hành hệ thống, hạn chế sai sót và đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch thương mại với khách hàng - Đây là yêu cầu bức thiết trong thực hiện mục tiêu quản lý của Công ty, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của Ban lãnh đạo trong việc không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của CMCN 4.0 - "để tiến xa hơn".

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội