7 cải tiến hiệu quả trong 9T2019

Nguyễn Ngọc Giáp

Phó TP. TCHC TKNB

03:18 CH @ Thứ Sáu - 27 Tháng Chín, 2019

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB) sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2019 (9T2019) vàthông báo các quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp cao của Tổng khongày 26.9.2019.

Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh và Giám đốc Petrolimex Sài Gòn Trịnh Bá Bộ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen tặng Giám đốc TKNB Hồ Văn Hồng

9T2019, Tổng kho đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt trong hoạt động SXKD; tổng sản lượng qua kho đạt gần 4,3 triệu m3/tấn; tần suất vòng quay bồn tăng - bình quân 8,3 vòng/bồn; thời gian lưu tàu bình quân giảm 11,6% so với năm 2018; tỷ lệ hao hụt xăng dầu thấp hơn định mức.

Trong thời gian qua Tổng kho triển khai hiệu quả, đồng bộ các dự án trọng điểm của Công ty, đến nay đã phát huy hiệu quả,tiết giảm chi phí, gia tăng năng suất lao động:

(1) Chương trình điều độ phương tiện tự động: tự động - hiệu quả - minh bạch trong quy trình giao nhận, hỗ trợ tốt công tác quản lý điều hành trong khâu điều độ hàng hóa. Nâng cao chuẩn mực, trật tự trong công tác điều độ, nhận hàng tại Tổng kho;(2)Triển khai hệ thống đo bồn tự động (ATG): Giải phóng sức lao động cho nhân viên đo bồn và phục vụ nhanh chóng, chính xác các số liệu về quản lý hàng hóa cho hoạt động quản trị, điều hành;(3)Thực hiện ngừng lấy mẫu tại phương tiện đường bộ (từ ngày 01.01.2019);(4)Triển khai thí điểm phần mềm quản lý đơn hàng trực tuyến SMO từ 01.03.2019;(5)Xây dựng và tổ chức tốt phương án xuất hàng đêm theo chỉ đạo của UBND Thành phố, Công ty và phục vụ nhu cầu của khách hàng;(6)Thực hiện in tích kê mẫu, hoàn thành triển khai chương trình quản lý niêm và mức dầu;(7)Đầu tư nâng cấp, cải tạo mặt bằng kho, giao thông nội bộ, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trong toàn Tổng kho ...

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Petrolimex Sài Gòn Nguyễn Văn Cảnh ghi nhận, biểu dương kết quả SXKD 9T2019 của TKXDNB là kết quả của tinh thần làm việc đầy quyết tâm của tập thể CBCNV Tổng kho và sự chỉ đạo sâu sát, bài bản và khoa học của Lãnh đạo Công ty.Trong thời gian tới, Chủ tịch yêu cầu tập thể CBCNV Tổng kho “bằng niềm tin và trách nhiệm” phải đẩy mạnh cải tiến và đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực sản xuất, đảm bảo tuyệt đối an toàn các mặt hoạt động Tổng kho để phấn đấu năm 2020, sản lượng qua kho đạt 7 triệu tấn/m3.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội