6T2019, sản lượng qua TKNB đạt 3 triệu m3/tấn

Nguyễn Ngọc GiápPhó TP. TCHC TKNB - Petrolimex Sài Gòn
05:47' CH - Thứ năm, 04/07/2019

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB/Tổng kho) tổ chức sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 ngày 03.7.2019.

Giám đốc TKNB Hồ Văn Hồng báo cáo khái quát kết quả SXKD 6 TĐN, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 TCN 2019 và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty

Toàn cảnh hội nghị

Kết quả 6T2019, hầu hết các chỉ tiêu KPI đều đạt: đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng kho; Năng suất lao động tăng 3,2 % so với cùng kỳ 2018; tổng sản lượng qua kho đạt 3 triệu m3/tấn; tần suất vòng quay bồn bể tăng, bình quân đạt 8,4 vòng/năm; thời gian lưu tàu bình quân giảm 11,6% so với năm 2018; tỷ lệ hao hụt xăng dầu thấp hơn định mức.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 TCN 2019, Tổng kho đề ra mục tiêu: đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi mặt hoạt động; Giảm thời gian lưu tàu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2018; Phối hợp với ban Tự động hóa xuất hàng đường bộ Công ty để xây dựng quy trình, thủ tục xuất hàng bằng công nghệ định danh bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiến tiến, hiện đại, văn minh; Tập trung bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc theo đúng quy trình, quy phạm quản lý kỹ thuật phục vụ tốt nhất hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng kho. Tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo mặt bằng kho, giao thông nội bộ, chống ngập trong toàn Tổng kho; Giữ vững, và phát triển các loại dịch vụ; Thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, phấn đấu giảm chi phí đ/l không vượt quá kế hoạch Công ty giao.

Xem chi tiết tại đây...

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn