6 tháng nỗ lực hoàn thành KH nộp ngân sách tỉnh Quảng Ninh

Lê Thị Thùy Dung

Phòng HCTH

01:08 CH @ Thứ Bảy - 29 Tháng Sáu, 2019

6T2019, giá dầu thế giới diễn biến phức tạp do những biến động chính trị, kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, bối cảnh kinh doanh xăng dầu ngày càng đặt ra nhiều thách thức, tính cạnh tranh gia tăng mạnh mẽ…

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Nguyễn Đồng chủ trì Hội nghị

Trước tình hình trên, bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty cùng các đơn vị đã tổ chức điều tiết đảm bảo nguồn xăng dầu cho tuyến sau và cung ứng ra thị trường; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách kinh doanh; tập trung thực hiện các dự án công trình nằm trong KHKT được giao năm 2019...Bằng sự nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm vượt khó của tập thể ban lãnh đạo và CBCNV-NLĐ, 6 tháng đầu năm 2019 Công ty đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập cho người lao động.

Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019:

- Tiếp nhận 112 chuyến tàu (tăng 14 chuyến so với cùng kỳ 2018).

- Xuất di chuyển cho các đơn vị tuyến sau đạt 52% KH năm 2019.

- Sản lượng xuất bán xăng dầu toàn Công ty đạt 50% KH năm 2019.

- Sản lượng Dầu mờ nhờn đạt 53% KH năm 2019.

- Sản lượng Gas đạt 53% KH năm 2019.

- Doanh thu nước giặt đạt 62% KH năm 2019.

- Doanh thu bảo hiểm đạt 57% KH năm 2019.

- Tổng doanh thu đạt 46% KH năm 2019.

- Nộp ngân sách đạt 50% KH năm 2019.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội